ΑΝΘΗ ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ


ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ MSc
                       


Online Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία

Έρευνες αναφέρουν ότι η διαδικτυακή θεραπεία μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με την προσωπική θεραπεία. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας, καθιστά ευκολότερη την έναρξη των συνεδριών ψυχολογικής στήριξης καταργώντας τυχόν φυσικά και προσωπικά εμπόδια. Ενώ, παράλληλα, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την φροντίδα της ψυχικής μας υγείας, κάνοντας την με απλό τρόπο κομμάτι της καθημερινότητας μας.

Ατομική Συμβουλευτική Ενηλίκων

Η ατομική συμβουλευτική ενηλίκων αποτελεί μια διαδικασία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε θεραπευμένου ενήλικα, με σκοπό την κατανόηση και διαχείριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία θεραπευτή - θεραπευόμενου, τη θέσπιση θεραπευτικών στόχων και την προσπάθεια επίτευξης αυτών, μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο, πλήρους αποδοχής, ζεστασιάς και ενσυναίσθησης.

Γνωσιακή -  Συμπεριφοριστική Θεραπέια

Η Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Θεραπεία αποτελεί μια ψυχοθεραπευτική κατεύθυνση που βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες αρχές. Υποστηρίζει ότι τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές του ατόμου καθορίζονται από τον τρόπο που σκέφτεται και αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, τον κόσμο και τους άλλους. Στόχος της είναι, μεταξύ άλλων, η κατανόηση του προβλήματος του θεραπευόμενου και η τροποποίηση των δυσλειτουργικών μηχανισμών που το συντηρούν.